Υποτροφία αποφοίτου του Πολυτεχνείου Κρήτης Παπανικόλας Αλέξανδρος (2020)

Υποτροφίες

Ο Παπανικόλας Αλέξανδρος του Διονυσίου βραβεύθηκε στο πλαίσιο της Ψηφιακής Τελετής Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 6 Νοεμβρίου 2020. Η υποτροφία, που ανακοινώθηκε απο την Μαρία Θεοδουλίδου,  περιλαμβάνει σύμβαση εργασίας για πρακτική άσκηση τριών μηνών στην εταιρεία Καυκάς Α.Ε. και τη δωρεά ενός tablet.

 FB Event page: https://www.facebook.com/events/369450177634470/?active_tab=discussion