Βράβευση φοιτητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αργύρη Βαρκάρη (2018)

Βραβεύσεις

Στην απονομή που έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 2018, με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, βραβεύτηκε ο φοιτητής Αργύρης Βαρκάρης με το ποσό των 350,00€ ως πρωτεύσας και αριστεύσας του πρώτου έτους σπουδών του Τμήματος για το 2017-2018. Ανάδοχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι διδάσκοντες του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Γιώργος Δούνιας και Παναγιώτης Βασιλάκης, απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1984-1990), συνάδελφοι, συμφοιτητές και φίλοι του Θόδωρου από τα φοιτητικά τους χρόνια.