Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από Αποφοίτους ΜΠΔ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (2018)

Ημερίδες

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO, το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας και τον Σύλλογο Φοιτητών ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανωσαν την Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από Αποφοίτους ΜΠΔ. Η εκδήλωση είχε ως ΣΤΟΧΟ τη σύνδεση της πολυδιάστατης θεωρητικής εκπαίδευσης που αποκτούν οι ΜΠΔ, με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών. Συγκεκριμένα, η ημερίδα είχε στόχο να προσφέρει στους φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ την ευκαιρία να ακούσουν και να συμβουλευτούν αποφοίτους της Σχολής ώστε να εισαχθούν σε ουσιαστικές πτυχές της επαγγελματικής πραγματικότητας την οποία θα βιώσουν στο άμεσο μέλλον. Η ημεριδα περιλάμβανε οκτώ ομιλίες συμβουλευτικής στους τομείς: Ηγεσία και Ενεργοποίηση Πόρων, Ποιότητα στη Βιομηχανία, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Εταιρική Ευθύνη, Τράπεζες, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Συμβουλευτική Επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το http://stadiodromia2018.pem.tuc.gr/el/archi/