Βράβευση αποφοίτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτηρία Τσιρπανλή (2016)

Βραβεύσεις

Στην απονομή που έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2015, με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βραβεύτηκε η προπτυχιακή φοιτήτρια Τσιρπανλή Σωτηρία του Βασιλείου με το ποσό των 300,00€ ως πρωτεύσασα των εισαγωγικών εξετάσεων του έτους 2015 στο Τμήμα. Ανάδοχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι διδάσκοντες του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Γιώργος Δούνιας και Παναγιώτης Βασιλάκης, απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1984-1990), συνάδελφοι, συμφοιτητές και φίλοι του Θόδωρου από τα φοιτητικά τους χρόνια.